Promocja książki o parafii wojskowej

2017-05-10

5 maja 2017 r. w Dziale Wiedzy o Regionie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie promujące książkę ks. Sławomira Byliny „Postawy społeczno-religijne kapelanów parafii garnizonowej św. Kazimierza Królewicza w Białej Podlaskiej w latach 1992-2017”, wydanej przez Miejską Bibliotekę Publiczna w ramach serii Rocznika Bialskopodlaskiego.

W spotkaniu współorganizowanym przez parafię wojskową św. Kazimierza Królewicza i  bibliotekę uczestniczyli przedstawiciele władz miasta z z-cą prezydenta Białej Podlaskiej Adamem Chodzińskim, duchowieństwo bialskich parafii, przedstawiciele służb mundurowych, organizacji wojskowych, pracownicy naukowi bialskich uczelni, regionaliści.

Autor książki ks. por. dr Sławomir Bylina jest kapelanem Jednostki Wojskowej AGAT,  Batalionu Powietrznodesantowego w Gliwicach. Urodził się w 1980 r. w Białej Podlaskiej. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej, a następnie Wyższe Seminarium Duchownego im. Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej. W 2006 r. obronił pracę magisterską na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest wykładowcą w Katedrze Badań nad Konfliktami i Pokojem Uniwersytetu Szczecińskiego.

Ks. Sławomir Bylina jest autorem  książki  „Relacje państwo - kościół katolicki na Południowym Podlasiu w II Rzeczypospolitej oraz  redaktorem naukowym kilku publikacji. Opublikował ponad 60 artykułów naukowych z dziedziny bezpieczeństwa, historii (w tym historii południowego Podlasia), edukacji i kultury fizycznej. Artykuły zamieszczane były w czasopismach naukowych i popularno-naukowych w kraju i zagranicą.

Początek duszpasterstwa wojskowego w Białej Podlaskiej sięga okresu międzywojennego, kiedy  w mieście  stacjonował 34 Pułk Piechoty. Pierwszy kapelan pojawił się w 1919 r., a kolejni posługiwali  w kościele poreformackim  (św. Antoniego). Wspierali  także duszpasterzy  przy tworzącej się parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.  Parafię wojskową św. Krzyża powołano w 1926 r. i funkcjonowała do 1940 r., kiedy to została zamieniona  przez Wehrmacht na niemiecki magazyn. W 1991 r. przywrócono w Polsce funkcjonowanie Ordynariatu Polowego i  duszpasterstwo wojskowe wróciło do miasta.

W 1992 r. erygowano Parafię Wojskową p.w. św. Kazimierza Królewicza przy ul. Dokudowskiej. Chociaż obecnie w mieście nie stacjonuje żadna jednostka wojskowa do  parafii należą wierni związani z obronnością kraju  -  poprzez służbę w wojsku, straży granicznej bądź emeryci tych formacji i ich rodziny. Obecnie obowiązki proboszcza sprawuje ks. ppłk Wiesław Kondraciuk, którego zaangażowanie doprowadziło do powstania publikacji o życiu duchownych i wiernych  wojskowej wspólnoty katolickiej w Białej Podlaskiej.

Książka ks. Sławomira Byliny pięknie wpisuje się w  obchodzony w tym roku jubileusz dwudziestopięciolecia tej parafii wojskowej.

 

Opublikowane przez: Dział Wiedzy o Regionie