Rocznik Bialskopodlaski

2018-08-07

Rocznik Bialskopodlaski to czasopismo o  charakterze interdyscyplinarnym. Na jego łamach zamieszczane są materiały dotyczące naszego regionu i okolic. Artykuły historyczne, opracowania dotyczące przeszłości kultury, oświaty, ekologii, recenzje adresowane są do różnych kręgów społeczeństwa. Łamy Rocznika otwarte są dla wszystkich, którzy mają do opublikowania kwestie ciekawe i pożyteczne społecznie. Rocznik daje możliwość wydania na światło dzienne prac młodych naukowców uczelni, nauczycieli i studentów, a także publicystów, którzy związani są z lokalną społecznością.

Chcemy zaprezentować Czytelnikom najnowszy numer Rocznika Bialskopodlaskiego  w zmienionej szacie graficznej. Przeczytamy w nim o szkole brackiej w Brześciu XVI wieku autorstwa M. Mironowicza. Dzięki T. Demidowiczowi zapoznamy się z genezą powstania Statutu Organicznego i reakcjami na jego ogłoszenie. P. Borek przybliży tradycje militarne Podlasia i ich wpływ na kształtowanie się świadomości narodowej mieszkańców w latach 1830-1939. O Związku Nauczycielstwa Polskiego w powiecie bialskim w latach 1919-1939 opowie D. Sikora. Sz. Korulczyk przypomni dzieje Wytwórni Octu i Musztardy w Parczewie. Kształtowanie się pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów przybliży M. Romaniuk. Z artykułu A. Zawiślaka dowiemy się jak wygląda egzekucja komornicza   z rachunku bankowego. O księstwie słuckim opowie A. Klecha, a P. Wiktorowicz przedstawi przepisy wewnętrzne Koła Łowieckiego 7 Pułku Ułanów Lubelskich. Czy pozostało coś ze spuścizny gier i zabaw naszych przodków zebranych przez A. Pleszczyńskiego z okolic Międzyrzeca Podlaskiego, przeanalizują w pracy zbiorowej K. Piech, E. Piech  i P. Chalimoniuk. P. Tarkowski i R. Polak skupią się na aktywności fizycznej studentów, a K. Piech, U. Zieniewicz i M. Sznura będą promować aktywność ruchową w rodzinie na przykładzie Olimpiady Przedszkolaków.

Czytelników zapewne zainteresują także recenzje książek. 

Zapraszamy do czytania Rocznika Bialskopodlaskiego

 

Opublikowane przez: Administrator