Seminarium wyjazdowe bibliotekarzy

2019-07-02

25 czerwca 2019 r. odbyło się szkolenie wyjazdowe bibliotekarzy miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego, zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Białej Podlaskiej, którego celem było zapoznanie się ze zmianami w funkcjonowaniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łomazach oraz włączenie się w obchody Roku Kultury Ludowej w Powiecie Bialskim.

Uczestnicy zwiedzili Bibliotekę, której siedziba została wyremontowana dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych pozyskanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach. Strych budynku, w którym funkcjonują GOK i Biblioteka został zmodernizowany i zagospodarowany. Urządzono tam salę kinową i studio nagrań. W lokalu Biblioteki odmalowano ściany, wymieniono podłogi, wyposażono w nowe regały na książki. Co najważniejsze, w budynku wymieniono przeciekający dach. Łomaski GOK i Biblioteka nie tylko mają wspólną siedzibę, ale są instytucjami, które doskonale się uzupełniają i współpracują ze sobą, organizując wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych.

Kolejnym punktem programu była wizyta we wsi Lubenka, gdzie ma siedzibę teatr obrzędowy „Czeladońka”, zwiedzanie mini skansenu wykonanego przez członków grupy teatralnej oraz spotkanie z założycielem i kierownikiem teatru p. Kazimierzem Kusznierowem, który opowiedział historię swojej działalności. W klubie wiejskim w Lubence uczestnicy seminarium obejrzeli zdjęcia z przedstawień oraz wystawę prac fotograficznych p. Adama Pańczuka, przedstawiające aktorów grupy teatralnej „Czeladońka”, które stanowią cześć publikacji „Karczeby”, nagodzonej I nagrodą w Konkursie Fotograficznym National Geographic 2006 w kategorii kultura. Autorem tekstów nagodzonego albumu jest p. Kazimierz Kusznierow.

Ostatnim punktem wyjazdu była wizyta we wsi Studzianka. Bibliotekarze zwiedzili Muzeum Wsi Podlaskiej utworzone wiele lat temu w gospodarstwie p. Józefaciuków. Obecnie ekspozycję stanowią m.in.: zbiór dawnych narzędzi i maszyn rolniczych, sprzętów domowych, mebli, naczyń oraz innych przedmiotów i urządzeń wykorzystywanych dawniej w codziennym życiu mieszkańców wsi.

Dodatkowo w drodze powrotnej uczestnicy odwiedzili cmentarz tatarski.

Opublikowane przez: Administrator