Spotkanie z bialskim archeologiem Mieczysławem Bienią

2018-03-07

Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej zaprasza wszystkich miłośników regionu na spotkanie z bialskim archeologiem, pracownikiem Muzeum Południowego Podlasia - Mieczysławem Bienią, które odbędzie się 22 marca 2018 r. o godzinie 17.00 w Dziale Wiedzy o Regionie. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję wysłuchać wykładu połączonego z prezentacją na temat Pradzieje i wczesne średniowiecze Białej Podlaskiej i okolic.

Mieczysław Bienia urodził się na Śląsku. Studiował archeologię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1991 r. mieszka w Białej Podlaskiej. Początkowo pracował w bialskim Oddziale Państwowej Służby Ochrony Zabytków. Od 1995 r. pracuje w bialskim Muzeum Południowego Podlasia. Kieruje utworzonym wówczas Działem Archeologii. Zajmuje się także Kołem Archeologicznym „Fibula” działającym przy muzeum. Członkowie koła niejednokrotnie współpracują przy prowadzonych przez archeologa pracach wykopaliskowych na Podlasiu, które jak się okazuje kryje w ziemi jeszcze mnóstwo skarbów, zwłaszcza tych z najstarszych dziejów osadnictwa.

Mieczysław Bienia kiedy rozpoczynał pracę archeologa w Białej Podlaskiej, bardzo chciał odnaleźć ślady przemarszu Gotów przez Podlasie. Po kilku latach badań stwierdził, że się pomylił. Jednak ubiegłoroczne odkrycie cmentarzysk na terenie gm. Drelów z bogactwem znalezisk gockich spowodowało, że nadzieje na udowodnienie zasiedlania Podlasia przez Gotów ożyły. Podczas spotkania będziemy mogli usłyszeć o rezultatach tych badań oraz innych pracach archeologicznych prowadzonych na zamku w Janowie Podlaskim, a także w bialskim Parku Radziwiłłowskim.

Mieczysław Bienia popularyzuje wiedzę o najstarszych dziejach Podlasia
i badaniach archeologicznych. Opracował i zredagował kilka publikacji, m.in.
Grodziska wczesnośredniowieczne istniejące i domniemane na terenie dzisiejszego województwa bialskopodlaskiego, Tajemnice Janowskiego Zamku: opowieść o odkryciach archeologicznych  na Zamku w Janowie Podlaskim (współautor z Małgorzatą Bienią), Przygoda z archeologią
i Przygoda z archeologią II czyli o obozie archeologicznym w Horodyszczu i najstarszych dziejach miejscowości słów kilka
. Zamieszczał artykuły w wielu wydawnictwach zbiorowych i czasopismach, w tym w regionalnych : Podlaskim Kwartalniku Kulturalnym i Nadbużańskich Sławatyczach.

Spotkaniu z Mieczysławem Bienią będzie towarzyszyła wystawa książek i innych dokumentów
ze zbiorów Działu Wiedzy o Regionie poświęconych archeologii na Podlasiu.

 

Opublikowane przez: Administrator