Spotkanie z dr Jerzym Flisińskim

 16 października  2013 r. w Czytelni MBP w ramach warsztatów genealogicznych odbyło się spotkanie z dr Jerzym Flisińskim.

Tematem była historia rodu Radziwiłłów.

Dr J. Flisiński opowiedział o trudach swej wielomiesięcznej kwerendy archiwalno - bibliotecznej, podczas której poszukiwał dokumentów dotyczących magnackiego rodu Radziwiłłów, jakże mocno związanego z historią Białej Podlaskiej.

...Wedle tradycji, odnotowanej w dziejach rodu Radziwiłłów, książę Mikołaj Krzysztof zyskał przydomek Sierotka dzięki królowi Zygmuntowi Augustowi, z czym związana jest ciekawa anegdota. Pewnego razu król zastał w jednej z komnat pozostawionego samotnie płaczącego chłopca. Zajął się malcem, aby go uspokoić i nazwał „sierotką". Odtąd nazwa stała się przydomkiem przyszłego marszałka nadwornego, wojewody trockiego i wileńskiego.

                      (fragment książki J. Flisińskiego „Biała na Podlasiu")

 

Zapraszamy do zapoznania się z radziwiłłowskimi dziejami z książki „Biała na Podlasiu"