Spotkanie z dr Tomaszem Demidowiczem

2017-10-25

Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej zaprasza wszystkich miłośników   historii regionu na spotkanie z historykiem dr. Tomaszem Demidowiczem, poświęcone tradycjom lotniczym Białej Podlaskiej.  Zebrani będą mieli okazję wysłuchać  wykładu na temat „Podlaska Wytwórnia Samolotów w Białej Podlaskiej 1923-1939”.

Tomasz Demidowicz - bialczanin, dr nauk humanistycznych, historyk dziejów nowożytnych Polski i sportu, biograf, redaktor, recenzent, badacz i popularyzator historii południowego Podlasia,  absolwent Liceum Pedagogicznego im. Stanisława Staszica w Leśnej Podlaskiej, studiów historycznych na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie. Autor oryginalnych rozpraw, studiów i artykułów naukowych z historii państwa i prawa, szkolnictwa, wojskowości i historii gospodarczej. Badacz dziejów sportu polskiego, biograf ludzi sportu, inicjator, redaktor i wydawca Bialskopodlaskiego Słownika Sportowego (1998). Autor dziesiątek prac o leśniańskiej szkole pedagogicznej  (1916-1970). Redaktor i wydawca czasopisma absolwentów tego zakładu kształcenia nauczycieli na południowym Podlasiu – „Echa Leśniaków”.  Miłośnik dziejów lotnictwa polskiego, w tym autor i wydawca książki pt. Lotnicy Podlasia. Słownik Biograficzny (2005). Niestrudzony popularyzator wiedzy o tradycji lotnictwa na Południowym Podlasiu, w tym o Podlaskiej Wytwórni Samolotów.

Wytwórnia samolotów powstała w 1923 r. z inicjatywy m.in. Stanisława Różyczki de Rosenwerth i inż. Witolda Rumbowicza. W połowie 1925 r. zatrudniała  już  470 pracowników. Pod koniec 1932 r. udziały wykupiło państwo i została upaństwowiona. Głównymi konstruktorami w zakładzie byli: S. Cywiński, Z. Ciołkosz, A. Grzędzielski
i A. Zdaniewski. W zakładzie powstawały samoloty o różnym przeznaczeniu, od sportowych po transportowe i pasażerskie. Łącznie  wyprodukowano ponad 1500 samolotów.  Jednym z modeli był samolot szkolno-treningowy PWS 26. Był to bardzo znany ostatni model, który produkowano przed wojną. Właśnie samolot PWS 26 znalazł się w centralnym punkcie  muralu, który został odsłonięty pod koniec września w naszym mieście. Ozdobił on ścianę kamienicy „Pod Wieszczami przy ul. Narutowicza.”

Spotkaniu z dr. Tomaszem Demidowieczem będzie towarzyszyć wystawa poświęcona Podlaskiej Wytwórni Samolotów. W gablotach zgromadzimy książki i artykuły ze zbiorów Działu Wiedzy o Regionie. Natomiast na  planszach zamieścimy fotografie modeli samolotów produkowanych w PWS i inne zdjęcia dokumentujące historię  wytwórni.

Opublikowane przez: Dział Wiedzy o Regionie