Spotkanie z Grzegorzem Jackiem Pelicą w Dziale Wiedzy o Regionie

2017-05-22

Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej zaprasza na spotkanie  z  dr Grzegorzem Jackiem Pelicą, autorem książki „Rodzinny obrządek wschodni w Rzeczypospolitej. Opracowania archiwalne i studia z dziejów diecezji chełmsko – lubelskiej”. Spotkanie odbędzie się 31 maja 2017 r. o godz. 17.00 w Dziale Wiedzy o Regionie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 12 a.

Grzegorz Jacek Pelica ur. się w 1961 r. Jest nauczycielem  dyplomowanym, historykiem-archiwistą, publicystą, regionalistą, mieszkającym  i pracującym w Łęcznej.                            

Studiował w Lublinie. Ukończył  historię na UMCS i teologię na KUL. Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskał na podstawie monografii historycznej pt. „Kościół prawosławny w województwie lubelskim 1918-1939”.  

Dr Grzegorz Jacek Pelica wydał do tej pory dziesięć autorskich książek o tematyce historycznej, np. „Bałachowcy” Stanisława Lisa – Błońskiego jako przestrzeń refleksji i historyczny dokument, Lublin 2011; „Rodzinny obrządek wschodni w Rzeczypospolitej, Lublin 2015. Jest też współautorem  kilkunastu monografii i opracowań historycznych oraz dziewięciu almanachów literackich. W swoim dorobku ma ponad trzy tysiące publikacji naukowych i popularnonaukowych, z czego ponad połowa to artykuły z zakresu najnowszej historii Lubelszczyzny.   Współpracuje stale z  redakcjami „Przeglądu Prawosławnego” i  „Tygodnika Katolickiego Niedziela”.     

„Rodzinny obrządek wschodni w Rzeczypospolitej” to książka licząca ponad 850 stron. Zawiera opracowania i studia historyczne, powstałe dzięki długoletniej kwerendzie archiwalnej. Publikacja odsłania zapomniane karty polskiego prawosławia.  Autor przedstawia wiele nieznanych lub mało znanych procesów, zjawisk i niezinterpretowanych dotąd wydarzeń. To także książka dla zainteresowanych rodzinnymi korzeniami, które odnaleziono w archiwach i księgach metrykalnych. Poszukiwania genealogiczne ułatwiają obszerne indeksy nazwisk i nazw rodowych. To książka o życiu codziennym wsi, miasteczek i parafii pogranicza polsko-ruskiego. Obszerny rozdział zawiera dzieje poszczególnych parafii diecezji lubelsko-chełmskiej.

Podczas spotkania prowadzona będzie sprzedaż książek  dr Grzegorza Jacka Pelicy.

Opublikowane przez: Dział Wiedzy o Regionie