Szkolenie powiatowe on-line

2020-06-22

„Dozwolony użytek bibliotek – ramy prawne, wątpliwości interpretacyjne” to temat szkolenia bibliotekarzy, które odbyło się online 17 i 19 czerwca 2020 r.

Uczestnicy zapoznali się z podstawowymi pojęciami z zakresu prawa autorskiego, aktami prawnymi regulującymi ochronę dzieł i twórców, możliwościami zgodnego z prawem korzystania z dzieł chronionych, ze szczególnym uwzględnieniem dozwolonego użytku bibliotek. Omówiono szereg przykładów naruszenia praw autorskich i odpowiedzialność wynikającą z tego stanu rzeczy. Bibliotekarze otrzymali odpowiedzi na wszelkie pytania związane z działalnością bibliotek w kontekście poruszanych na szkoleniu zagadnień i nie tylko.

Szkolenie prowadziła Pani Barbara Szczepańska – bibliotekarka i specjalistka ds. informacji. Od wielu lat współpracująca z polskimi i zagranicznymi organizacjami bibliotekarskimi (IFLA, EBLIDA, LIBER, EIFL) w zakresie doradztwa prawnego i rzecznictwa, doradca prawny Stowarzyszenia EBIB oraz Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, a także reprezentująca środowisko bibliotekarskie w procesie prac nad nowelizacją ustawy o prawie autorskim.

Opublikowane przez: Administrator