Szkolenie w Miejskiej Bibliotece Publicznej

2019-03-13

Dział Instrukcyjno- Metodyczny Miejskiej Biblioteki Publicznej zorganizował szkolenie dla bibliotekarzy z powiatu bialskiego podsumowując działalność bibliotek publicznych w powiecie w 2018 roku. Uczestnicy poznali faktyczny stan dotyczący wpływu zbiorów do bibliotek oraz informacje na temat poziomu czytelnictwa w naszym powiecie. Możemy pochwalić się tym, iż wzrasta aktywność bibliotek w zakresie działań upowszechnieniowych. Najwięcej odbyło się spotkań z książką, różnego typu festynów i konkursów, ale nie zabrakło również wystaw, spotkań autorskich, a także kursów, warsztatów i szkoleń. W 2018 roku w 2751 przedsięwzięciach kulturalno-edukacyjnych wzięło udział 59882 uczestników, czyli co drugi mieszkaniec naszego powiatu. Na zakończenie szkolenia bibliotekarze mieli możliwość zapoznania się z działalnością bialskiego Multicentrum oraz podstawami trójwymiarowego druku.

.