Szkolenie Wyjazdowe Bibliotekarzy

2018-06-22

19 czerwca odbyło się szkolenie wyjazdowe bibliotekarzy miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego, zorganizowane przez Miejska Bibliotekę Publiczną w Białej Podlaskiej. Celem wyjazdu było zapoznanie się z funkcjonowaniem bibliotek publicznych w powiecie łukowskim. Grupa bibliotekarzy z Białej Podlaskiej odwiedziła Miejską Bibliotekę Publiczną im. H. Sienkiewicza w Łukowie pełniącą funkcje powiatowe dla dziewięciu bibliotek publicznych w powiecie łukowskim. Po odwiedzeniu poszczególnych działów i zapoznaniu się z ich funkcjonowaniem, uczestnicy seminarium obejrzeli filmy dokumentalne o historii i teraźniejszości instytucji, zrealizowane z okazji obchodzonego niedawno jubileuszu 110-lecia Biblioteki.  

W pobliskim Muzeum Regionalnym w poszczególnych ekspozycjach zaprezentowano niezwykle ciekawą i bogatą historię Ziemi Łukowskiej. Kolejnym puntem programu seminarium wyjazdowego była Biblioteka Publiczna w Starych Kobiałkach, pełniąca funkcję biblioteki gminnej w Stoczku Łukowskim. Po nowocześnie wyposażonych wnętrzach Biblioteki funkcjonującej od 2012 r. w zmodernizowanym budynku Centrum Społeczno –Kulturalnego w Starych Kobiałkach oprowadziła nas dyrektor Iwona Brodzik, laureatka Nagrody im. Anny Platto w 2017 r. Nagroda jest przyznawana bibliotekarce z województwa lubelskiego wyróżniającej się w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz za nowatorską promocję czytelnictwa dziecięcego.  Bibliotekarze zapoznali się z przebogatą działalnością instytucji, której zadaniem jest animacja i organizacja szeroko rozumianego życia kulturalnego w gminie, łącznie z koncertami i spektaklami teatralnymi. Budynek Centrum został wzbogacony w bieżącym roku o nowo wybudowaną salę widowiskową. Kończąc wizytę w powiecie łukowskim, bibliotekarze odwiedzili Gminną Bibliotekę w Staninie. Jej nowoczesną siedzibę wybudowano w pobliskich Kosutach, ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 – Infrastruktura Bibliotek 2016 - 2020.

Opublikowane przez: Administrator