Zrealizowane projekty MKiDN

Projekty zrealizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Białej Podlaskiej
w ramach PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W roku 2017 Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej uzyskała dotację na zakup zbiorów bibliotecznych. Wysokość uzyskanego dofinansowania to kwota 64 755 zł. Dotacja została przyznana bialskiej bibliotece w Programie Wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa zarządzany przez Bibliotekę Narodową ma na celu uatrakcyjnienie, odnowieniei rozbudowę księgozbiorów bibliotek publicznych. Wkład własny biblioteki do projektu wyniósł 43 170 zł. Termin realizacji zadania w zakresie wydatkowania wkładu własnego to 01.01.2017-30.11.2017 zaś w zakresie wydatkowania otrzymanej z Biblioteki Narodowej dotacji od 05.06.2017 – 30.11.2017.

Ponadto, poza wkładem własnym do projektu współfinansowanego przez Bibliotekę Narodową, Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej, w roku 2017 wydatkowała na zakup zbiorów bibliotecznych dodatkowo  kwotę w wysokości 16 566,77 zł.

Łączna kwota zakupu zbiorów bibliotecznych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej w 2017 roku wyniosła 124 491,77 zł.

Życząc przyjemnej i pożytecznej lektury, zapraszamy po nowe książki, filmy i audiobooki.

 

 

Poprzednie lata - wybierz rok: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016

2006 rok

PROGRAM OPERACYJNY:    PROMOCJA CZYTELNICTWA
Priorytet 1:    Rozwój księgozbiorów bibliotek
Zadanie:     Zakup nowości i wznowień wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej
pozyskane środki z MKiDN        76 437 zł.

PROGRAM OPERACYJNY:    PROMOCJA CZYTELNICTWA
Priorytet 2:    Rozwój sektora książki i promocja czytelnictwa
Zadanie:     VII edycja Bialskich Dni Książki Dziecięcej
pozyskane środki z MKiDN        20 455 zł.

PROGRAM OPERACYJNY:    MECENAT 2006
Program 7:    Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury
Zadanie:     Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi użytkowników w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Białej Podlaskiej
pozyskane środki MKiDN        250 000 zł.

2007 rok

PROGRAM OPERACYJNY:PROMOCJA CZYTELNICTWA
Priorytet 1:    Rozwój księgozbiorów bibliotek
Zadanie:     Zakup nowości i wznowień wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej
pozyskane środki z MKiDN          51 765 zł.

PROGRAM OPERACYJNY: PROMOCJA CZYTELNICTWA
Priorytet 2:    Rozwój sektora książki i promocja czytelnictwa
Zadanie:     VIII edycja Bialskich Dni Książki Dziecięcej
pozyskane środki z MKiDN          24 714 zł.

PROGRAM OPERACYJNY:    MECENAT 2007
Program 2:  Upowszechnianie i promocja czytelnictwa
Zadanie:     Modernizacja infrastruktury i wyposażenia filii bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej
pozyskane środki z MKiDN        256 720 zł.

2008 rok

PROGRAM OPERACYJNY:    PROMOCJA CZYTELNICTWA
Priorytet 1:    Rozwój księgozbiorów bibliotek
Zadanie:     Zakup nowości i wznowień wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej
pozyskane środki z MKiDN          67 304 zł.    

PROGRAM OPERACYJNY:    PROMOCJA CZYTELNICTWA
Priorytet 2:    Rozwój sektora książki i promocja czytelnictwa
Zadanie:     IX edycja Bialskich Dni Książki Dziecięcej
Pozyskane środki z MKiDN        5 000 zł.

PROGRAM OPERACYJNY:    MECENAT 2008
Program 7:    Upowszechnianie i promocja czytelnictwa
Zadanie:     Czytelnictwo – informacja – regionalizm: tradycja i współczesność na wschodnim pograniczu”.
pozyskane środki z MKiDN        120 000 zł.

2009 rok

PROGRAM:    MECENAT 2009                 
Zadanie:     Bialska Biblioteka Cyfrowa
pozyskane środki z MKiDN            100 000 zł

PROGRAM:    LITERATURA I CZYTELNICTWO    
Priorytet 1:    Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek
Zadanie:     Zakup nowości i wznowień wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w białej Podlaskiej
pozyskane środki z MKiDN        24 971 zł

PROGRAM:    LITERATURA I CZYTELNICTWO    
Zadanie:    Biblioexpress - Przystanki językowe w podróżach książkowych
pozyskane środki z MKiDN        12 550 zł

PROGRAM:    LITERATURA I CZYTELNICTWO    
Zadanie:     Bialski Festiwal Okołoliteracki: Magia - Myśli -Myśliwski
pozyskane środki z MKiDN        8 440 zł

2010 rok

PROGRAM:     WYDARZENIA ARTYSTYCZNE
Priorytet:     Literatura
Zadanie:     Bialski Festiwal Okołoliteracki – Drążyć to, co dookoła
pozyskane środki z  MKiDN:        5 530,52 zł

PROGRAM:     MECENAT 2010
Priorytet:     Upowszechnianie i promocja czytelnictwa
Zadanie:     Bialskie podróże po mądrej lekturze – promocja literatury dla dzieci i młodzieży
pozyskane środki z  MKiDN:        40 000 zł.

PROGRAM:     LITERATURA I CZYTELNICTWO
Priorytet :    Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek
Zadanie:     Zakup nowości i wznowień wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej
pozyskane środki z MKiDN:        37 224 zł.

2011 rok

PROGRAM:     WYDARZENIA ARTYSTYCZNE
Priorytet:     Literatura
Zadanie:     III Bialski Festiwal Okołoliteracki – Słychane opowieści
pozyskane srodki z MKiDN:          7 500 zł

PROGRAM:     LITERATURA I CZYTELNICTWO
Priorytet :    Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek
Zadanie:     Zakup nowości i wznowień wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej
Pozyskane środki z  MKiDN:    43 721 zł

2012 rok

PROGRAM:     LITERATURA I CZYTELNICTWO
Priorytet :    Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek
Zadanie:    Zakup nowości i wznowień wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej
pozyskane środki z MKiDN        45 799 zł.

2013 rok

PROGRAM:     LITERATURA I CZYTELNICTWO
Priorytet :    Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek
Zadanie:    Zakup nowości i wznowień wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej
pozyskane środki z MKiDN        50 683 zł.

2014 rok

PROGRAM:     LITERATURA I CZYTELNICTWO
Priorytet :    Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek
Zadanie:    Zakup nowości i wznowień wydawniczych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej
pozyskane środki z MKiDN        51 217 zł.

2016 rok

Z przyjemnością informujemy, że w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Proirytet 1, Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej w 2016 roku zrealizowała ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  zadanie: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

Kwota uzyskanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  dofinansowania wyniosła 65 101,00 zł. Termin realizacji zadania: 01.06.2016 – 30.11.2016. Pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  dofinansowanie pozwoliło na zakup 3102 egz. książek i 33 audiobooków.

Tym samym Bialczanie zyskali możliwość dostępu do znacznie większej liczby nowych książek i audiobooków, po które serdecznie zapraszamy do wszystkich agend miejskiej sieci bibliotek publicznych.