Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej

Pozyskanie środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości czytelniczych

W pierwszym naborze Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej pozyskała ze środków finansowych z Ministerstwa dofinansowanie w wysokości 5380 zł w formie zapisu:

 

"Dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" wraz z identyfikacją graficzną (logotypami) Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Biblioteki Narodowej oraz nazwą zadania: 

"Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0".