Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej

Usługi

  • wypożyczenia zbiorów na zewnątrz
  • udostępnianie na miejscu
  • sprowadzanie materiałów bibliotecznych z innych bibliotek w ramach tzw. wypożyczeń bibliotecznych
  • wydruki z baz komputerowych
  • usługi xero, poligraficzne, rysograficzne, drukarskie
  • możliwość skorzystania z komputera z dostępem do internetu
  • otwarty dostęp do internetu przez wi-fi z własnych urządzeń

Zasady korzystania z powyższych usług opisane są w Regulaminie MBP.