Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej

Bialski Oddział SBP

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Zarząd Oddziału Biała Podlaska

Emilia Tranda-Andrusiuk - przewodnicząca
Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej Filia nr 6
21-500 Biała Podlaska, ul. Orzechowa 34
tel. 83 341-64-46
sbpbialapodlaska@onet.eu

Monika Nowak - sekretarz
Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
21-500 Biała Podlaska, ul. Kolejowa 8
tel. 83 342-06-16
sbpbialapodlaska@onet.eu

Marzena Kretowicz - skarbnik
Miejska Biblioteka Publiczna
Dział Wiedzy o Regionie
21-500 Biała Podlaska ul. Warszawska 12 a
tel. 83 341-64-52
sbpbialapodlaska@onet.eu

Małgorzata Flis - członek
Miejska Biblioteka Publiczna
Barwna Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży
21-500 Biała Podlaska ul. Warszawska 12 c
tel. 83 341-64-53
sbpbialapodlaska@onet.eu

Monika Gościk - członek
Biblioteka Akademicka Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 102
tel. 83 344-99-23
mgoscik@pswbp.pl

Edyta Kulawiec - członek
Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
21-500 Biała Podlaska, ul. Kolejowa 8
tel. 83 342-06-16
gromadzenie@bialabp.edu.pl

Krystyna Nowicka – członek
Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej Filia nr 6
21-500 Biała Podlaska, ul. Orzechowa 34
tel. 83 341-64-46
filia6@mbp.org.pl

Komisja rewizyjna:

Joanna Parafiniuk – przewodnicząca
Miejska Biblioteka Publiczna
Barwna Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży
21-500 Biała Podlaska ul. Warszawska 12 c
tel. 83 341-64-53

Barbara Guz – członek
Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej Filia nr 3
21-500 Biała Podlaska, Al. 1000-lecia 35
tel. 83 341-64-49

Mariola Szupiluk - członek
Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej Filia nr 1
21-500 Biała Podlaska, Al. 1000-lecia 35
tel. 83 341-64-50

Przewodniczący kół:

1. Koło w Radzyniu Podlaskim

Barbara Zalewska
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Komarówce Podlaskiej
21-311 Komarówka Podlaska, ul. Stanisława Staszica 6
tel. +48 83 35 35 014
bibliotekakomarowka@interia.pl

2. Koło w Białej Podlaskiej

Emilia Tranda-Andrusiuk
Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej Filia nr 6
21-500 Biała Podlaska, ul. Orzechowa 34
tel. 83 341-64-46