Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej

Podlaski Kwartalnik Kulturalny

Podlaski Kwartalnik Kulturalny jest popularnym wydawnictwem adresowanym do miłośników Podlasia oraz środowisk zainteresowanych problematyką wschodniego pogranicza kulturowego. Polecając czytelnikom nasze czasopismo sugerujemy wybranie najkorzystniejszej formy jego zakupu – stałą prenumeratę. Przyjmuje ją Miejska Biblioteka Publiczna: prenumerata na rok 2024 wynosi 90 zł (łącznie z kosztami przesyłki). Konto:

Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej
Bank PKO BP nr konta 67 1020 1260 0000 0002 0159 3870.

* Artykuły zawarte w Podlaskim Kwartalniku Kulturalnym są własnością ich autorów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść merytoryczną.

Redakcja

Wydawca:

  • Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej

Redakcja:

  • Redaktor naczelna: Edyta Tyszkiewicz
  • Sekretarz redakcji: Robert Soldat

Kolegium redakcyjne:

  • Małgorzata Brodowska
  • dr Tomasz Demidowicz
  • Istvan Grabowski
  • dr Szczepan Kalinowski
  • Maciej Szupiluk

Kontakt:

tel. 83 341 60 11
e-mail: pkk@mbp.org.pl

 

Wydawnictwo ukazuje się dzięki wsparciu finansowemu Prezydenta Miasta Michała Litwiniuka.

 

Artykuły