Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej

Biblioteka Główna

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Warszawska 12a
21-500 Biała Podlaska

Sekretariat:
tel. 83 341 64 54
e-mail: sekretariat@mbp.org.pl


Dział Udostępniania Zbiorów

   • Wypożyczalnia
   • Czytelnia z Informatorium

Dział Wiedzy o Regionie


Dział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów


Dział Instrukcyjno-Metodyczny


Wydawnictwa

   • Redakcja Rocznika Bialskopodlaskiego
   • Redakcja Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego
   • Drukarnia

Księgowość


Administracja


Dział Promocji


Sekretariat


Dyrektor


 

 

Regulamin korzystania z materiałów bibliotecznych i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej (232.19 KB, pdf)


Dział Udostępniania Zbiorów
Kierownik działu: Jarosław Bartniczuk

Wypożyczalnia:
tel. 83 341 64 47
e-mail: wypozyczalnia@mbp.org.pl

Czytelnia z Informatorium:
tel. 83 341 60 12
e-mail: informacja@mbp.org.pl

godziny otwarcia dla czytelników:

poniedziałek: 8.00-15.00
wtorek: 10.00-18.00
środa: 8.00-15.00
czwartek: 10.00-18.00
piątek: 8.00-15.00
sobota: 9.00-15.00

Więcej informacji nt. Działu Udostępniania Zbiorów.


Dział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów
Kierownik działu: Małgorzata Fedczuk

tel. 83 341 64 48
e-mail: gromadzenie@mbp.org.pl

godziny pracy: 7.30 - 15.30 (wszystkie dni robocze)


Dział Wiedzy o Regionie
Kierownik działu: Hanna Bajkowska

tel. 83 341 64 52
e-mail: regionalia@mbp.org.pl

godziny otwarcia dla czytelników:

poniedziałek: 8.00-15.00
wtorek: 10.00-18.00
środa: 8.00-15.00
czwartek: 10.00-18.00
piątek: 8.00-15.00
sobota: 9.00-15.00

Pracownia Digitalizacji Zbiorów
tel. 83 341 60 14
e-mail: bbc@mbp.org.pl

godziny pracy: 7.30 - 15.30 (we wszystkie dni robocze)

Pracownia Digitalizacji Zbiorów zajmuje się przetwarzaniem tradycyjnych, drukowanych lub rękopiśmiennych materiałów do postaci danych cyfrowych metodą skanowania.

Jest podstawą tworzenia regionalnego zasobu cyfrowego Miejskiej Biblioteki Publicznej udostępnianego w ramach Bialskiej Biblioteki Cyfrowej.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
tel. 83 341 64 52
e-mail: wmb@mbp.org.pl

godziny otwarcia dla czytelników:

poniedziałek: 8.00-15.00
wtorek: 10.00-18.00
środa: 8.00-15.00
czwartek: 10.00-18.00
piątek: 8.00-15.00
sobota: 9.00-15.00

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna sprowadza z bibliotek krajowych książki, kopie artykułów z czasopism oraz inne materiały, których nie posiada w swoich zbiorach Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej.

Więcej informacji nt. Działu Wiedzy o Regionie.


Dział Instrukcyjno-Metodyczny

tel. 83 341 64 51
e-mail: dim@mbp.org.pl

Więcej informacji nt. Działu Instrukcyjno-Metodycznego.


Wydawnictwa

Redakcja Rocznika Bialskopodlaskiego
Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego dr Paweł Tarkowski

tel. 83 341 60 11
e-mail: rocznik@mbp.org.pl

godziny pracy: 7.30-15.30 (wszystkie dni robocze)

Zobacz stronę Rocznika Bialskopodlaskiego.

Redakcja Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego
Redaktor naczelny: Edyta Tyszkiewicz

tel. 83 341 60 11
e-mail: pkk@mbp.org.pl

godziny pracy: 7.30 -15.30 (wszystkie dni robocze)

Zobacz stronę Podlaskiego Kwartalnika Kulturalnego.


Drukarnia

ul. Warszawska 11
tel. 83 341 64 58
godziny pracy: 7.30-15.30 (wszystkie dni robocze)


Księgowość
Główna księgowa: Janina Klimaszewska

tel. 83 341 64 64
e-mail: ksiegowosc@mbp.org.pl

godziny pracy: 7.30-15.30 (wszystkie dni robocze)


Administracja
Kierownik administracji: Adriana Flisińska

tel. 83 341 60 15
e-mail: administracja@mbp.org.pl

godziny pracy: 7.30-15.30 (wszystkie dni robocze)


Dział Promocji

Kierownik: Anna Wiczuk

tel. 512 036 955
e-mail: promocja@mbp.org.pl

godziny pracy: 7.30-15.30 (wszystkie dni robocze)


Sekretariat

tel. 83 341 64 54
e-mail: sekretariat@mbp.org.pl

godziny pracy: 7.30-15.30 (wszystkie dni robocze)


Dyrektor Renata Szwed

tel. 83 341 64 54
e-mail: renata.szwed@mbp.org.pl


 

Artykuły

 • Dział Udostępniania Zbiorów

  Początek obecnym zbiorom Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej dał księgozbiór założonej w 1938 r. i reaktywowanej w 1944 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz zbiory Powiatowej Centrali Bibliotek Ruchomych która miała swoją siedzibę na terenie miasta. W 1947 r. PCBR zmieniła nazwę na Powiatowa Biblioteka Publiczna. W październiku 1954 r. nastąpiło połączenie obu placówek pod nazwą Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej. Od tej chwili połączone księgozbiory systematycznie wzbogacane nowymi zakupami służyły mieszkańcom miasta i powiatu. Nieliczne już książki ze znakami własnościowymi świadczącymi o przynależności do dawnych bibliotek znajdują się do dzisiaj w zbiorach wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej.

  Czytaj Więcej o: Dział Udostępniania Zbiorów
 • Dział Wiedzy o Regionie

  Dział Wiedzy o Regionie działa od 1 kwietnia 1982 r. Gromadzi oraz udostępnia piśmiennictwo o południowym Podlasiu, przede wszystkim o powiatach: bialskim, łosickim, parczewskim i radzyńskim. Do zbiorów wprowadzane są również wydawnictwa dotyczące powiatów: łukowskiego (woj. lubelskie), siedleckiego i sokołowskiego (woj. mazowieckie) oraz siemiatyckiego (woj. podlaskie). Kolekcję tworzą różnego typu materiały : książki, czasopisma, artykuły z czasopism ogólnopolskich (w postaci wycinków prasowych lub kserokopii), materiały niepublikowane (pamiętniki, kroniki, prace magisterskie, itp.), dokumenty życia społecznego (plakaty, ulotki, zaproszenia, katalogi wystaw, itp.), fotografie (oryginalne i fotokopie), pocztówki oraz inne zbiory (m.in.: kalendarze, ekslibrisy, plakietki).

  Czytaj Więcej o: Dział Wiedzy o Regionie