Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Budynek Główny Miejskiej Biblioteki Publicznej

Rocznik Bialskopodlaski

Witamy na stronie „Rocznika Bialskopodlaskiego”,
czasopisma wydawanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Białej Podlaskiej
ISSN 1230-7181

Adres redakcji

Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej
„Rocznik Bialskopodlaski”
Redakcja
ul. Warszawska 12a, 21-500 Biała Podlaska
tel. 83 341 60 11
e-mail: rocznik@mbp.org.pl

Kolegium Redakcyjne

1. Paweł Tarkowski - przewodniczący
2. Renata Szwed - wiceprzewodnicząca
3. Paweł Borek - członek
4. ks. Sławomir Bylina - członek
5. Tomasz Demidowicz - członek
6. Jerzy Flisiński - członek
7. Janusz Gmitruk - członek
8. Juris Grants (Łotwa) - członek
9. Zofia Jeleń - członek
10. Szczepan Kalinowski - członek
11. Małgorzata Nikoniuk - członek
12. Krzysztof Piech - członek
13. Stanisław Romanowski - członek
14. Dariusz Sikora - członek
15. Ingrida Smuka (Łotwa) - członek

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo Rocznik Bialskopodlaski (ISSN 1230-7181) pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List 2022, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 46.16 pkt. (zobacz paszport czasopisma).

Deklaracja o wersji pierwotnej: wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. Archiwalne numery „Rocznika Bialskopodlaskiego” w niezmienionej postaci są sukcesywnie udostępniane on-line na stronie Bialskiej Biblioteki Cyfrowej.

Spis treści:

język polski (146 KB, pdf)

język angielski (113 KB, pdf)

Okładka wydania z roku 2021. Poza tytułem widoczna na niej jest fotografia Miejskiej Biblioteki Publicznej

Numery archiwalne

Okładka tomu archiwalnego. Poza tytułem widoczny na niej jest czarno-biała ilustracja przedstawiająca herb miasta.

Wydawanie periodyku, zwanego od miejsca wydania „Rocznikiem Bialskopodlaskim”, zainicjowano w 1992 r. Jego pomysłodawcami byli prof. Henryk Mierzwiński – wówczas pracownik naukowy Instytutu Historii WSR-P w Siedlcach i Instytutu Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Białej Podlaskiej oraz dr Jerzy Flisiński – dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej.

Pierwszy tom „Rocznika” ukazał się w 1993 r. Tomy I i II wydano wspólnym wysiłkiem IWFiS AWF i WiMBP. Od trzeciego tomu wyłącznym edytorem jest Biblioteka. Z dniem 1 stycznia 1994 r., na mocy zarządzenia nr 7/93 dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej z dnia 16 listopada 1993 r., powołano w ramach struktur organizacyjnych WiMBP redakcję regionalnego pisma popularnonaukowego o nazwie „Rocznik Bialskopodlaski”. Stał się on statutowym wydawnictwem Biblioteki. Cele, zakres i formy działalności „Rocznika Bialskopodlaskiego” określono w regulaminie organizacyjnym.

„Rocznik” ma charakter interdyscyplinarny chociaż przeważają w nim treści historyczne adresowane do różnych kręgów społeczeństwa. Jest periodykiem, na łamach którego zamieszczane są artykuły, materiały, recenzje i inne opracowania dotyczące regionu Południowego Podlasia, jego historii, dnia dzisiejszego i przyszłości, kultury, oświaty, ekologii itp. Łamy „Rocznika” otwarte są dla wszystkich, którzy mają do opublikowania kwestie ciekawe i pożyteczne społecznie. Spełnia wielorakie funkcje: naukowe – poprzez możliwość publikacji także dla młodych pracowników naukowych bialskich uczelni i nie tylko, dydaktyczne (głównie dla nauczycieli, studentów i uczniów) oraz popularyzatorskie w stosunku do mieszkańców Białej Podlaskiej i Podlasia – społeczność lokalna otrzymuje wciąż nowe informacje dotyczące historii poszczególnych miejscowości i losów rodzin, współczesnego obrazu rozwoju regionu i poszczególnych jego środowisk zawodowych, terytorialnych, instytucjonalnych, społecznych, osiągnięć instytucji, organizacji i towarzystw regionalnych.

Wielką satysfakcję sprawia nam również zainicjowany w roku 1998 cykl wydawniczy „Z serii Rocznika Bialskopodlaskiego”. Dotychczas ukazały się m.in.: Jerzy Flisiński, Szkoły bialskie w XVII-XX wieku. Monografia I Liceum Ogólnokształcącego im. J.I. Kraszewskiego (1998); Adam Wilczewski i in. Rozwój fizyczny i sprawność dzieci w wieku przedszkolnym i młodzieży szkolnej z województwa bialskopodlaskiego (1999); Stanisław Jarmuł, Radzyński Oddział Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej (1939-1944) (2000); Jerzy Marian Cygan OFMCap, Dzieje parafii Sobienie Jeziory (2011); Jerzy Flisiński, Dzieje Białej Podlaskiej, t. I : Biała na Podlasiu. Dzieje miasta i okolic do 1795 r. (2009); Henryk Mierzwiński, Dzieje Białej Podlaskiej, t. III, cz. I : Biała Podlaska w latach 1918-1939 (2010); Paweł Tarkowski, Dzieje Białej Podlaskiej, t. IV : Biała Podlaska w latach 1944-1989 (2011), Jerzy Flisiński, Henryk Mierzwiński, Dzieje Białej Podlaskiej, t. III, cz. II: Biała Podlaska w latach 1939-1944 (2012).

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania materiałów w „Roczniku Bialskopodlaskim”:

 1. Autorzy przesyłając materiał do publikacji w „Roczniku Bialskopodlaskiem” wyrażają tym samym zgodę na przyjętą przez Redakcję procedurę recenzowania.
 2. Teksty nadesłane do Redakcji są wstępnie oceniane (166.22 KB, pdf) przez członków Kolegium Redakcyjnego. Warunkiem wstępnej akceptacji jest zgodność tekstu z profilem czasopisma oraz spełnienie wymogów formalnych określonych w „Zasadach ogłaszania artykułów”.
 3. W przypadku uznania pracy za nieodpowiednią do publikacji, otrzymane materiały są zwracane autorowi.
 4. Przyjęte przez Kolegium Redakcyjne materiały są kierowane do recenzentów spoza redakcji czasopisma.
 5. Nadesłane do publikacji w „Roczniku Bialskopodlaskim” artykuły recenzowane są przez samodzielnych pracowników nauki z dziedziny do jakiej należy treść artykułu.
 6. Po wyznaczeniu Recenzenta oraz uzyskaniu jego akceptacji, Redakcja wysyła artykuł, wymagający recenzji wraz z obowiązującym formularzem recenzyjnym (183.73 KB, pdf).
 7. Procedurze recenzyjnej podlegają wszystkie artykuły i opracowania źródłowe nadesłane przez autorów i zakwalifikowane do druku przez Kolegium Redakcyjne.
 8. Teksty o charakterze nienaukowym nie wymagają recenzji i są kwalifikowane do druku bezpośrednio przez Kolegium Redakcyjne.
 9. Wszystkie artykuły są recenzowane z zachowaniem poufności i anonimowości.
 10. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.
 11. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 12. Decyzję ostateczną o przyjęciu artykułu do druku podejmuje Kolegium Redakcyjne na podstawie otrzymanej recenzji. W przypadku oceny pozytywnej przyjmuje artykuł do druku, a w przypadku oceny negatywnej artykuł nie jest publikowany, o czym zawiadamia autora.
 13. W przypadku oceny negatywnej Kolegium Redakcyjne odsyła artykuł wraz z recenzją do autora w celu umożliwienia mu dokonania zmian.
 14. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.
 15. Lista recenzentów publikowana jest na stronie redakcyjnej rocznika oraz na stronie internetowej.
 16. Podstawą procedury recenzyjnej są zalecenia Zespołu ds. Etyki w Nauce, zamieszczone w publikacji Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011.

Lista recenzentów współpracujących z czasopismem

Recenzenci z lat 1993-2011:

Stanisław Alexandrowicz, Bronisław Biliński, Andrzej Eberhard, Jerzy Cygan, Tomasz Demidowicz, Jerzy Flisiński, Janusz Gmitruk, Krystyna Górniak, Jan Jachimek, Krystyna Kałuża, Arkadiusz Kołodziejczyk, Witold Kowalik, Albin Koprukowniak, Jan Lewandowski, Ireneusz Malarecki, Dorota Mączka, Henryk Mierzwiński, Danuta Nałęcka, Edward Olszewski, Leonard J. Pełka, Janina Petera, Krzysztof Piech, Ryszard Przewęda, Grażyna Rosińska, Dariusz Sikora, Maciej Skład, Włodzimierz Starosta, Józef Ryszard Szaflik, Władysław Ważniewski, Andrzej Wit, Janusz Woytasik, Zofia Żukowska

Recenzenci od 2012 r.:

 • Rafał Biskup
 • Teresa Brzezińska-Wójcik
 • Jarosław Cabaj
 • Dariusz Magier
 • Piotr Matusak
 • Dorota Mączka
 • Henryk Mierzwiński
 • Ryszard Polak
 • Aleksandra Skrzypietz
 • Adam Wielomski
 • Wojciech Włodarkiewicz

Informacja dla Autorów

 • Na łamach „Rocznika Bialskopodlaskiego” zamieszczane są prace niepublikowane wcześniej w żadnym wydawnictwie.
 • Ponieważ pismo udostępnia swe łamy nie tylko osobom zawodowo trudniącym się pracą naukową, ale także amatorom, regionalistom, przygotowano specjalną instrukcję redakcyjną, która ma ułatwić potencjalnym autorom właściwe przygotowanie tekstu artykułów.
 • Bardzo prosimy Szanownych Autorów zamierzających opublikować swój tekst w „Roczniku Bialskopodlaskim” o zapoznanie się z „Zasadami ogłaszania artykułów” oraz „Instrukcją redakcyjną” (94.51 KB, pdf), i przestrzeganie zawartych w nich wskazówek.
 • We wszystkich sprawach budzących wątpliwości prosimy kontaktować się z Redakcją telefonicznie pod numerem 83 3416011 lub przez pocztę elektroniczną: rocznik@mbp.org.pl

Zapraszamy do współpracy.