Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Budynek Główny Miejskiej Biblioteki Publicznej

Tekst do odczytu maszynowego

Informacje o Miejskiej Bibliotece Publicznej w Białej Podlaskiej

Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej (MBP) jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska pod numerem 4/99.

Biblioteka działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach;
 • Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • Statutu nadanego przez Radę Miasta Biała Podlaska, uchwałą nr XIX/173/12 z dnia 7 maja 2012 roku.

Głównym organizatorem Biblioteki jest Gmina Miejska Biała Podlaska. Biblioteka na podstawie porozumienia pomiędzy Zarządem Miasta Biała Podlaska i Zarządem Powiatu Bialskiego pełni funkcje powiatowe.

Nadzór nad jej działalnością, w imieniu organizatora sprawuje Prezydent Miasta Biała Podlaska. Nadzór merytoryczny, określony ustawą o bibliotekach, sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Działalność

Podstawową działalnością statutową Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego, upowszechnianie wiedzy i nauki, rozwój kultury, dbałość o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotek w mieście i powiecie poprzez:

 • gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochronę materiałów bibliotecznych;
 • obsługę użytkowników, udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • gromadzenie i ochronę materiałów regionalnych;
 • sprawowanie nadzoru merytorycznego nad powiatową siecią bibliotek publicznych;
 • promocję książki i czytelnictwa, popularyzację wiedzy, nauki i upowszechnianie dorobku kulturalnego;
 • działalność poligraficzno-wydawniczą;
 • współpracę z innymi instytucjami w zakresie rozwoju czytelnictwa i popularyzacji kultury.

Udostępnianie zbiorów i działalność kulturalno-edukacyjna

Udostępnianie zbiorów MBP realizowane jest w następujących działach Biblioteki Głównej (ul. Warszawska 12 a):

 • Wypożyczalnia dla Dorosłych
 • Czytelnia z Informatorium
 • Dział Wiedzy o Regionie

oraz pozostałych agendach:

 • Filia nr 1, Al. Tysiąclecia 35
 • Filia nr 3, ul. Zygmunta Starego 10
 • Filia nr 6, ul. Orzechowa 34
 • Barwna Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży, ul. Warszawska 12 c

Działalność kulturalno-edukacyjna realizowana jest we wszystkich agendach MBP oraz w Multicentrum (ul. Warszawska 12 c), multimedialnej placówce funkcjonującej w strukturze Biblioteki.

Informacja:

Aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją osoby z niepełnosprawnościami mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Warszawska 12 a, 21-500 Biała Podlaska;
 • wysłać e-mail na adres: sekretariat@mbp.org.pl;
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej lub osobiście na numer telefonu: 83 341 64 54.