Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Budynek Główny Miejskiej Biblioteki Publicznej

Dział Wiedzy o Regionie

Dział Wiedzy o Regionie działa od 1 kwietnia 1982 r. Gromadzi oraz udostępnia piśmiennictwo o południowym Podlasiu, przede wszystkim o powiatach: bialskim, łosickim, parczewskim i radzyńskim. Do zbiorów wprowadzane są również wydawnictwa dotyczące powiatów: łukowskiego (woj. lubelskie), siedleckiego i sokołowskiego (woj. mazowieckie) oraz siemiatyckiego (woj. podlaskie). Kolekcję tworzą różnego typu materiały : książki, czasopisma, artykuły z czasopism ogólnopolskich (w postaci wycinków prasowych lub kserokopii), materiały niepublikowane (pamiętniki, kroniki, prace magisterskie, itp.), dokumenty życia społecznego (plakaty, ulotki, zaproszenia, katalogi wystaw, itp.), fotografie (oryginalne i fotokopie), pocztówki oraz inne zbiory (m.in.: kalendarze, ekslibrisy, plakietki).

Dzięki systematycznym zakupom nowości, zakupom antykwarycznym, uczestnictwu w aukcjach bibliofilskich, darom od osób prywatnych oraz współpracą z instytucjami, stowarzyszeniami, i organizacjami oraz regionalistami, udało się skompletować wiele unikalnych wydawnictw.

Katalogi i kartoteki

Pełną informację o zasobach regionalnych bialskiej biblioteki można uzyskać korzystając z katalogów i kartotek czytelni regionalnej. Służą temu:

Katalog główny zbiorów regionalnych

Kartkowy - rejestruje wszystkie wydawnictwa książkowe i broszury, artykuły z prasy regionalnej i ogólnopolskiej (19-21 w.) w układzie działowym i alfabetycznym.

Katalog bibliografii regionalnej - rejestruje wszystkie książki, broszury z w/w katalogu kartkowego, materiały niepublikowane oraz artykuły z bieżących czasopism regionalnych i ogólnopolskich (od 1999r.). Baza uzupełniana jest retrospektywnie. Rejestruje ponad 15000 rekordów. Dostępna online https://biala-podlaska-mbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=1

Katalog czasopism - czasopisma regionalne rejestrowane są w komputerowej bazie czasopism bialskiej biblioteki. Katalog dostępny online https://biala-podlaska-mbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=3

Kartoteka ilustracji i fotografii z Podlasia

Kartoteka o charakterze bibliograficznym. Rejestruje fotografie i ilustracje z Podlasia, które zamieszczone były w polskich czasopismach 19 i pocz. 20 w. (częściowo kontynuowana za okres późniejszy). Układ: alfabetyczny, nazw geograficznych i osobowy.

Kartoteka dokumentów regionalnych z XIX w.

Kartoteka bibliograficzna. Rejestruje książki i artykuły z czasopism 19-wiecznych dot. Południowego Podlasia.

Bibliografia regionalna

W dziale zostało opracowanych 5 tomów bibliografii regionalnej, dwurocznika pt. "Bibliografia województwa bialskopodlaskiego". Łącznie rejestrują one piśmiennictwo o południowo-wschodnim Podlasiu za lata 1985-1994. Piśmiennictwo z kolejnych lat dostępne jest w kartotekach, natomiast od 1999 r. w komputerowym katalogu bibliografii regionalnej.

Bialska Biblioteka Cyfrowa

Część działu stanowi Pracownia Digitalizacji Zbiorów, która zajmuje się skanowaniem tradycyjnych, drukowanych lub rękopiśmiennych materiałów i przetwarzaniem do postaci plików cyfrowych. W pracowni jest przygotowywana jest Bialska Biblioteka Cyfrowa dostępna na stronie https://bbc.mbp.org.pl/dlibra

W zasobach BBC znajduje się w formie cyfrowej spora część dokumentów regionalnych działu, a także „regionalia” pozyskane spoza biblioteki.

Regionalna działalność edukacyjna

Dział organizuje zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych z zakresu edukacji regionalnej, obejmujące następujące zagadnienia:

  • dorobek regionalny południowo-wschodniego Podlasia (najwybitniejsi regionaliści 19-21 w.)
  • prezentacja różnych typów zbiorów regionalnych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej
  • pielęgnowanie i dokumentowanie tradycji regionalnych (gromadzenie podań i legend, lokalnych zwyczajów, utrwalanie dawniejszego nazewnictwa ulic i dzielnic, gromadzenie pamiętników, wspomnień, kronik rodzinnych itp.)
  • katalogi i kartoteki regionalne bialskiej biblioteki, regionalne wydawnictwa oraz komputerowa baza bibliografii regionalnej
  • zasób Bialskiej Biblioteki Cyfrowej